Ürünler

Helozon Jiletli Tel


Helozon Jiletli Tel
Diğer tüm jiletli teller gibi korunma amacı ile çekilen bu teller son derece tehlikeli ve keskindir. Helezonik jiletli teller, tel çekilecek alanların güvenlik seviyesine göre 45 cm, 60 cm, 90 cm yüksekliğinde monte edilebilir.

Helezonik Jiletli Tel

Helezonik jiletli tel hem güvenlik açısından hem de görüntü açısındantercihedilen tel çeşididir. Helozonikjiletli tel farklı göz ve şekilitibariyle estetik gözükmektedir. Daha sık kullanım alanları güvenlik ihtiyacının arka planda olduğu ama güvenliğinde düşünülmesi gereken alanlardır. Sağlamlık ve dayanıklılık bakımından oldukça özel olan bu tel, çevrelediğialanıkoruma altına almaktadır. Helezonik tel estetik görüntüsü nedeniyle tercih edilse de aslında aşılması mümkün olmayan bir ağa sahiptir. Yüksek güvenlikönlemi içinde tercih edilebilir.

 

Helezonik Jiletli Telin Özellikleri

Helezonik jiletli tel,helezonik şeklinden gelen sarmallığı ve keskin jiletli oluşundan ötürü olumsuz dış etkilere karşı caydırıcı bir önlemdir. Kolay uygulanan bu teller aynı zamanda paslanmazve zorlu çevreşartlarınarağmen uzun ömürlüdür. Basit eğilip bükülmez ve kopmalar oluşmaz. Kullanmak istediğiniz alanın ölçüsüne göre istenilen metrajda uygulanabilir.

 

Helezonik Jiletli Telin Kullanım Alanları

 

Helezonik Jiletli tel, zeminlerde, duvar üstlerinde ve çatıda kullanılabilir. Farklı kullanım alanları sayesinde en çoktercihedilen güvenlik tellerindendir. Üzeri galvaniz kaplamalı paslanmaz tel kamusal alanların korunmasında ve özel mülküngüvenliğindekullanıma daha uygundur. Güvenlik gerektiren her türlü yerleşim alanında, askeri bölgelerde ve stratejik açıdan önem taşıyan konumlarda da kullanılmaktadır. Duvar üstünde kullanılan bu tel alanı içerisine alarak her türlü tehlikeye karşı muhafaza etmektedir. Çit üzerine direkt monte edilerek de kullanılabilir.


Fotoğraf Galerisi

Bu sayfayı paylaş